Де е България

ДЕ БЪЛГАРИЯ

Питат ли ме дей зората
ме огряла първи път,
питат ли ме дей земята /
що най любя на света. / 2

Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море /
се бунтува и светлей. / 2

Тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава /
из Тракийска равнина. / 2

Българийо, драга, мила,
земя пълна с добрини,
земя що си ме кърмила, /
моя поклон приеми. / 2