Бягай мой велосипед

БЯГАЙ МОЙ ВЕЛОСИПЕД

Кой е, кой е, днеска като мен?
Имам си велосипед червен.

Бягай, бягай мой велосипед,
все напред и все напред, напред.

Бързо аз педалите въртя,
като птица вихрена летя.

Бягай, бягай мой велосипед,
все напред и все напред, напред.

А след мен, по блесналия път,
десет състезатели хвърчат.

Бягай, бягай мой велосипед,
все напред и все напред, напред.

Стигам аз мечтания финал,
пръв съм, пръв съм, в нашия квартал.

Бягай, бягай мой велосипед.
все напред и все напред, напред.